Coconut oil from A to Z

Where, how and how much does it produces?
     The coconut tree loves the tropical climate, in addition to Australia, South Africa, Southeast Asia accounts for 80% of global coconut oil production (Philippines 35.7%, Indonesia 29.3%).
     The life of a coconut tree is 60-80 years. The palm trees are about 30 meters and are planted at a distance of 9 meters (30ft) between them. During their production period, after the first 7 years of life, they offer from 50-100 coconuts, which bake between 2-20 months.
     Nowadays, hybrid trees (dwarfs) are planted, which after 3 years give the first harvest (about 200 nuts a year).

Did you know…?

 • The coconut plant dates back 80 million years
 • There are two types of trees: “Talls” (large) and “Dwarfs” (small)
 • Seeds of Talls trees can survive for a long time, floating on the ocean.
  How is coconut oil obtained?
  The coconut oil is a vegetable oil obtained by:
        Dry process: the core of the walnut once removed, is dried in sunlight or oven to create the copra (the dry core). Copra is pressed (8-12% oil) or dissolved with solvents (2-4% oil). Once the oil is extracted, the remaining porridge is made up of 18-25% protein, contains too much food fiber to be consumed by the human body. Instead, it is good food for ruminants (horses, sheep, cattle, deer …).
        Wet process: it uses coconut milk. Milk proteins create an oil and water emulsion. To break the emulsion, boil or ferment for 36-48 hours, after which the oil raised to the surface is removed. There is also the use of centrifuges, enzymes, electrolysis, shock waves or steam distillation.

What types of coconut oil do we have?
Virgin coconut oil, made from fresh coconut meat. By wet grinding or drying the residue, aided by a screw press, extract the oil. And to make it from coconut milk, you must ferment it or use centrifuges to separate the fat from the water.
     Refined, discolored, deodorized oil (without aroma or taste) is usually obtained from copra. After drying the core of the walnut, extract the oil by pressing with a heated hydraulic press. This way you get over 60% of the weight of the core in the oil. You can also process it in partially or fully hydrogenated oil which increases the melting process from 36-40 ° C (97-104 ° F).
It avoids the consumption of this oil because it has a high level of contaminants. Your coconut oil should have an acid value of at most 1-2%. Exposed to a rapid rise in temperature, it loses considerably in quality.
     Wealth is not the perfect world but it helps you a lot in many ways.
As you can see from its solid appearance in cold temperatures, coconut oil creates the impression of being similar to lard. This is because it is 99% fat, of which approximately 82% saturated fat. This fat is formed by those small molecules, called saturated fatty acids (lauric acid with 47%, myristic acid 16.7%, palmitic acid 8.6% and caprylic acid 6.8%), monounsaturated fats 6%, polyunsaturated fats are 2 %. In 100 grams of coconut oil, you will find 890 calories.
Coconut oil does not contain cholesterol or fiber, but traces of vitamins (E, K), minerals (iron) and plant sterols (helps block cholesterol absorption). However, the amount of vegetable sterols in a few tablespoons of coconut oil is too small to produce a beneficial effect in this regard.

The coconut oil: the verdict!
You can use coconut oil in almost anything, but generally, you will find it more in the world of pastry, lotions, body creams and hair. In medicines, for rashes and burns. As an engine fuel, as a raw material for soaps and detergents. For example, coconut soap is appreciated for curing well with water (especially seawater), as opposed to other soaps.
The popularity of coconut oil has increased since the beginning of 2014. Thanks to celebrities, who said that the use of coconut oil works wonders, for the sake of beauty. It lowers your appetite, strengthens your immune system, prevents heart disease, stops dementia, Alzheimer’s disease.
Would that be true?
Find out here, about your health with coconut oil …

What kind of coconut oil do you use?

Unde, cum sau cât se produce?
Copacul de cocos iubește climatul tropical, pe lângă Australia, Africa de sud, în sud-estul Asiei se află 80% din producția mondială de ulei de cocos ( Filipine 35,7%, Indonezia 29,3%).
Un arbore de nucă de cocos trăiește în jur de 60-80 de ani. Palmierii au circa 30 metri și sunt plantați la o distanță de 9 metri între ei. În perioada lor de producție, după primii 7 ani de viață, oferă de la 50-100 nuci de cocos, care se coc între 2-20 de luni.
În zilele de astăzi, se favorizează plantarea copacilor hibrizi (piticii), care după 3 ani dau prima recoltă (circa 200 nuci pe an).

Știai că…?
-Planta de cocos datează de 80 milioane de ani
-Exista două tipuri de copaci: ”Talls” (mari) și ”Dwarfs” (mici)
-Semințele copacilor Talls pot supraviețui o perioadă lungă, plutind pe ocean.
Cum se obține uleiul de cocos?
Uleiul de cocos, este un ulei de origine vegetală, obținut prin:
Procesul uscat: se scoate nucleul nucii, se pune la uscat în lumina soarelui sau în cuptoare, astfel ia naștere copra (miezul uscat al nucii). Copra presată (8-12 % ulei) sau dizolvată cu solvenți (2-4% ulei). După ce extragi uleiul, rămâne un terci alcătuit din 18–25% proteine, cu prea multe fibre alimentare pentru organismul uman. În schimb, este un bun aliment pentru rumegătoare (cai, oi, vite, căprioare…).
Procesul umed: se folosește laptele de cocos. Proteinele laptelui crează o emulsie, de ulei și apă. Ca să rupi emulsia, se fierbe sau se fermentează timp de 36-48 ore, după care se îndepărtează uleiul ridicat la suprafață. Se mai pot folosi centrifugile, electroliza, undele de șoc sau distilarea aburului.

Ce tipuri de ulei de cocos avem? Uleiul de cocos virgin, îl produci din carnea proaspătă a nucii. Prin măcinarea umedă sau uscarea reziduului, ajutat de o presă cu șuruburi, extragi uleiul. Iar să-l produci din laptele de cocos, trebuie să-l fermentezi sau să folosești centrifugi, pentru a separa grasul de apă.
Uleiul rafinat, decolorat, deodorizat (fără aromă sau gust) de obicei se obține din copra. După ce usuci nucleul nucii, extragi uleiul prin presare, cu o presă hidraulică încălzită. Așa obții peste 60% din greutatea nucleului în ulei. Îl mai poți prelucra în ulei hidrogenat parțial sau total care crește procesul de topire 36-40° C (97-104 ° F).
Evită consumul acestui ulei, deoarece are un nivel înalt de contaminanți. Uleiul tău de cocos trebuie să aibă o valoare acidă de cel mult 1 – 2%. Expus la o creștere rapidă a temperaturii, acesta își pierde considerabil din calitate.
Bogăția, nu e lumea perfectă dar te ajută enorm în multe…
După cum ai văzut prin aspectul său solid la temperaturi reci, uleiul de cocos crează împresia asemănării cu untura. Asta, din cauza că este 99% grasime, din care aproximativ 82% grăsime saturată. Într-o 100 grame de ulei de cocos vei găsi 890 calorii. Această grăsime o formează acele molecule mici, numite acizi grași saturați (acidul lauric cu 47%, acidul miristic 16,7%, acidul palmitic 8,6% și acidul caprilic 6,8%), grăsimi mononesaturate 6%, grăsimi polinesaturate sunt 2%.
Uleiul de cocos nu conține colesterol sau fibre, ci urme de vitamine (E,K), minerale (fier) și steroli vegetali (ajută la blocarea absorbției colesterolului). Oricum, cantitatea de steroli vegetali din câteva linguri de ulei de cocos, este prea mică pentru a-ți produce un efect benefic în acest sens.

Uleiul de cocos: verdictul!
Uleiul de cocos îl poți folosi aproape în orice, în general mai mult îl găsești în lumea patiseriei, loțiuni, creme pentru corp și păr. În medicamente, pentru erupții cutanate și arsuri. Ca combustibil pentru motor, ca materie primă pentru săpunuri și detergenți. De exemplu, săpunul de cocos este apreciat pentru întărirea bine cu apa (mai ales apa de mare), spre deosebire de alte săpunuri.
Popularitatea uleiului de cocos a crescut de la începutul anului 2014. Datorită celebrităților, care au spus că utilizarea uleiului de cocos fac minuni, în scopurile frumuseții. Îți reduce nivelul apetitului, îți întărește sistemul imunitar, preveni bolile de inimă, oprește demența, boala Alzheimer.
O fi adevărat?
Află aici, despre sănătatea ta cu uleiul de nucă de cocos…

Tu ce tip de ulei de cocos folosești?

2 Comments

 1. Wow, nu am știut că acest ulei poate fi produs și domestic. E interesant, plin de informații utile acest articol al tău.
  Frumos! Mereu rămân surprins pe blogul acesta. E uimitoare lumea în care trăim!
  Felicitări pentru articol, îmi place să aflu informații noi de fiecare dată!

  1. Da, este, însă preferabil să fie consumat cu moderație. Curând voi posta și adevăratul său rol în bucătărie, beneficii și non.
   Mulțumesc din suflet Alex! Cu mare drag, mereu!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Please do not copy this text. If you liked you can refer to this page from my site. Thank you ...