Discoloration – spots on the skin … what do we do?

Oh, I remember the dermatology hour, this lesson was very unpleasant to me. Then, I asked myself for the first time, who was the smart one with the idea of accompanying texts with pictures? As if the detailed descriptions are not enough. In conclusion, a dermatology manual with a picture at the right of the text is a ”real” horror movie. I managed to get over the pictures in the dermatology manual, through my imagination. I began to think them fictitious.

What’s the ”culprit” of the stains on your skin?

Your body is an accumulation of cells, each with their role and in this article, the protagonist is Melanin (cells responsible for skin color) they absorb light and protects you from sunburn. Hyperpigmentation (hyperchromic), exaggerated color intensification, of skin. Hypopigmentation (hypochromic), almost white spots, acquired at birth, or due to disease (vitiligo (fails, to melanin synthesize) it is untreatable, caused by prolonged stress, autoimmune diseases, hyperthyroidism, deficiency of vitamin B12).

INTERNAL CAUSES: Too many toxins, on your liver shoulders (attention, not illness), shows his suffering by “coloring” your skin with brown spots. In Laura’s story, we talk about the famous stress, your emotions also lead to the disorder of the immune system. Hormones (estrogen, progesterone), increase their amount when you are pregnant. Following a drug treatment. Age, not because of years lived but years spent in solar radiation, the accumulation of toxic deposits in your liver. Other causes, certain diseases (for information, go to a specialist doctor).
EXTERNAL CAUSES: Exposure to the excessive sun without protection (the cause with the highest%). You exaggerate in contact with chemicals (betaxofol, minocycline). You follow medical treatments with hormones (contraceptives, …). You exaggerate with scrubs, aggressive peelings, which ease the sunburn, thus facilitate the appearance of brown spots.

Solutions, tips … Don’t play with fire!
The 4 golden rules: 1. Basic cleansing (cleansing, toning) 2. Treatment adapted for your skin (exfoliation, mask) 3. Daily skincare (nourishing, moisturizing, UV protection always, regardless of the season) 4. No chemicals (petroleum, formaldehyde, heavy metals …)
I was wrong, I’m tired of paying, how do I get rid?
Treatments in specialized offices: Through many sessions, they remove very fine layers from the affected areas. It promises nothing against relapse, especially if your stains have external causes. BroadBand Light “intense pulsed light”, Surface Laser Peeling (MLP). The efficiency depends on the depth of the stains, usually lasts 6-8 weeks.

Natural treatments:

 • Lemon juice (forbidden, if you have dry skin), apply 3-4 times a week or dilute it with rose water (sensitive skin), leave it to act for 30 minutes, rinse with warm water, moisturize your skin.
 • Milk beat with tomato juice (any type of skin), one tablespoon of fresh tomato juice with two tablespoons of beaten milk. Leave the mixture on your skin for 10 minutes, rinse.
 • Papaya paste (any type of skin), papaya enzymes break down melanin. Apply the paste 5 times a week, leave it to dry, rinse with warm water.
 • Fresh pineapple mask, application, a function similar to papaya. When the mask slightly tightens your skin, rinse.

Cosmetic treatments: Before using the cosmetics, exfoliate your skin (regenerate the cells). Search for products with active substances:

 • Green salat (label: Portaluca oleracea), the superior effect of vitamin C, prevents melanin work.
 • Hydroquinone inhibits melanin activity. For best effect, choose a product that also contains salicylic or glycolic acid.
 • Azelaic acid, a role like hydroquinone, but weaker. So, look for a cosmetic solution containing at least 10%.
 • Vitamin C seeks with a concentration higher than 10%, more effective in a cosmetic product.
 • Cucumber (label: Cucumis sativus), whitens your stains, rich in vitamin C.

Do you have spots or had such experience?
P.S. The Brown, whites, pink, lila, do not matter the color, the spots that appear on your skin spontaneously, treat them, without indifference or advice. Even it sound like a joke or your friends suggest you a cream, that worked for them, you go to a specialist!
Ask the specialist to explain your causes, provide solutions or guidance to someone else, more competent.

 Of, țin minte și acum ora de dermatologie, îmi era foarte antipatică această materie. Atunci, m-am întrebat pentru prima dată, cine a fost inteligentul cu ideea de a însoți textele cu imagini? De parcă descrierile amănunțite nu sunt de ajuns.  Concluzie, un manual de dermatologie cu o poză în dreapta textului este un film horor. Am reușit să trec peste pozele din manualul de dermatologie, prin imaginația mea. Am început să le cred fictive. 

Care-i ”vinovatul” cu petele de pe pielea noastră?

  Corpul tău e un acumul de celule, fiecare cu rolul lor iar în acest articol protagonista este Melanina (celula responsabilă de culoare pielii), absoarbe lumina și te protejează de arsuri solare. Hiperpigmentarea (hipercromia), intensificare exagerată a culorii pe piele. Hipopigmentarea (hipocromia), pete aproape albe, dobândite la naștere sau urmare a bolilor ( vitiligo, (nu se reușește sintetizarea melaninei) netratabilă iar cauzele, stres prelungit, boli autoimune, hipertiroidism, carență de vitamina B12).

Întrebarea ce plutește în aer, de ce unii ne facem hărți geografice iar alții nu?

CAUZE INTERNE: Prea multe toxine pe umerii ficatului tău (atenție, nu boală), îți arată suferința prin ”colorarea” tenului cu pete maronii. În istorioara Laurei vorbim despre faimosul stres, emoțiile tale duc și la dereglarea sistemului imunitar.  Hormonii (estrogeni, progesteroni), când ești însărcinată, crește cantitatea lor. Urmări a unui tratament medicamentosVârsta, nu din cauza anilor trăiți dar a anilor petrecuți în radiațiile solare, îmulțirea depozitelor toxice din ficatul tău. Alte cauze, anumite boli (pentru informații mergeți la un medic specializat)

CAUZE EXTERNE: Te expui exagerat la soare fără protecție (cauza cu cel mai mare %). Exagerezi în contactul cu substanțele chimice (betaxofolul, minociclina). Urmezi tratamente medicale cu hormoni (contraceptive, …). Exagerezi cu scruburi, peeling-uri agresive, care inlesnesc arsurile solare, facilitează aparitia petelor maronii.

Soluții, sfaturi … Nu te juca cu focul.

Cele 4 reguli de aur :  1. Curățare de bază (demachiere, tonifiere) 2. Tratament adaptat tenului (exfoliere, mască)  3. Îngrijirea zilnică a pielii (hrănire, hidratare, protecție UV mereu, indiferent de anotimp) 4. Fără substanțe chimice (petrolați, filtrele UV, formaldehida, metale grele…)

Am greșit, m-am săturat să plătesc, cum fac să scap?

Tratamente în cabinete specializate: Prin multe ședințe, îndepărtează straturi foarte fine din zonele afectate. Nu promite nimic împotriva recidivei, mai ales dacă petele tale au cauze externe. Broad Band Light  “lumina intens pulsată”, Peelingul laser superficial (MLP). Eficiența depinde de adâncimea petelor, de regulă durează 6-8 săptămâni. 

Tratamente naturiste 

 • Zeama de lamaie (interzis tenului uscat), aplică de 3-4 ori pe săptămână sau dilueaz-o cu apa de trandafiri (ten sensibil), las-o sa actioneze 30 minute, clateste cu apa calduta, hidrateaza tenul. 
 • Lapte bătut cu suc de roșii (orice tip de ten), o lingură suc de roșii proaspăt cu două linguri de lapte bătut. Lasă amestecul pe tenul tău 10 minute, clăteste.
 • Pasta din papaya (orice tip de ten), enzimele din papaya descompun melanina. Aplică pasta de 5 ori pe săptămână, las-o până se usucă, clateste cu apă călduță.
 • Masca de ananas proaspăt, aplicare, funcție similară cu papaya, când masca îți strange ușor pielea, clătește. 

Tratamente cosmetice : Înainte să folosești produsele cosmetice, exfoliază pielea ( regenerezi celulele). Caută produse cu substanțele active:

 • Vitamina C, caută cu o concetrație mai mare de 10%, mai eficientă într-un produs cosmetic.
 • Castravete (etichetă: Cucumis sativus), îți albește petele, bogat cu vitamina C.
 • Salată verde (etichetă: Portaluca oleracea), efect superior vitaminei C, împiedică munca melaninei.
 • Hidroquinona, inhiba activitatea melaninei. Pentru efect mai bun, alege un produs care conține și acid salicilic sau glicolic.
 • Acidul azelaic, rol precum hidroquinonei, dar mai slab, deci caută o soluție cosmetica ce conține minim 10%.

Tu ai pete sau ai avut astfel de experiență?

P.S. Maronii, albe, roze, liliachii, nu contează culoarea, petele care apar pe pielea ta în mod spontan, tratează-le, fără indiferență sau sfaturi băbești. Chiar dacă îți par o glumă sau prietenele tale îți sugerează o cremă care pentru ele a mers, tu mergi la un specialist. Cere-i să-ți explice cauzele, să-ți ofere soluții sau îndrumări către altcineva, mai competent. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Please do not copy this text. If you liked you can refer to this page from my site. Thank you ...