Impurities, congested skin, how do we get rid of them? Causes, solutions …

The first time I heard the term “congested” skin, I felt like a deaf dog at the hunt. Let’s be serious, how can you ask what that means, when you’re in a class of over 30 future cosmetologists?
Immediately after, we found out how the comedones form on our skin, it gives you a variety of denounced texture, white dots and blackheads.
Who does not have the so-called blackheads, especially on the nose? There is no human not to have or at least not haved. If there is, I want to know him … I have some interesting questions.
Impurities?
Both, black and white dots start from elimation of sebum (the natural oil produced by the sebaceous glands) the color of blackheads are becouse of the exposed to the air. For the less fortunate (me too, in the past), the white dots are more deeper in the skin, they may come out with the needle (requires the intervention of a specialist).
Have you noticed how they appear, when your lack of hygiene for various reasons, is continuously delayed? Like, the lack of makeup, exfoliation, hydration, abuse of makeup, unhealthy eating, excess sebum in two with dust and so on.
     Then what about acne?
Your pores are clogged with sebum excess and dead skin cells (which need to be exfoliated, at least every 10 days). Thus everything becomes food for the bacteria that cause acne, your torture its beginning, (pain, unaesthetics effect). As your immune system sends white blood cells to fight the infection, pus can form. The appearance of a pustule can lead to scarring.
What can we do to avoid or treat the inconvenience?
As we well know from the hours of biology, our body contains toxins, which must be eliminated daily. One of the ways is sweating.

Fabrics such as lycra, nylon or polyester do not allow your skin to breathe, even if you find them more affordable in terms of price. Avoid wearing materials that not wrinkle, (some of them are treated with toxic chemical mixtures, that don’t do good to your skin). Wear materials that allow your skin to breathe, cotton, linen, hemp, cashmere, wool or silk. Dress with lightweight clothes (which does not adversely affect your blood, lymphatic circulation). Wash at high temperatures t-shirts, towels, pajamas or other materials that frequently come into contact with your skin. It is essential, because this clothes absorbs the your body oils, on them remain the impurities, dead cells, bacteria, which accumulate on your skin.
In the cold season change bed linen, at least once a week. In the warm season, even twice, on a regular basis. Wash your pillowcase frequently, with a disinfectant, strive to sleep more on the back. Regularly clean your phone with disinfectant, especially if you use it more without a headset or you have the stupid habit of putting your hands on your face. Avoid touching your face with your fingers, only after washing your hands with soap.

I read a lot on the internet, I heard various opinions, we all know about nutrition, vitamins, sports or hygiene. Especially the tips with sulfur (depending on the situation, anyway this treatments can leave ugly scars). If it is about drugs or emotional factors, you should take the situation seriously. Solve problems on time, so you don’t make matters worse. Better talk to the dermatologist, ask for his opinion, try a short treatment, if it gives results and has no side effects, better.
The highest percentage of acne problems are due to emotional factors. You can get rid of these monsters by exercising emotional balance, improving your self, hygiene, nutrition, sports rather than immediately choosing the drug option.
Do you think it’s much easier? No, it is not. Nothing good, beautiful and healthy is not easy, but it can become when you make it a habit. If adjusting emotional factors, sports, nutrition or hygiene does not help the disappearance of acne, do not look for other remedies on the Internet. Discuss with reliable people, who have gone through such an experience but bypass their medical treatments. Go to a specialist.

What are your tips for those suffering from acne?

P.S: If you get out of control, more severe forms such as nodular or cystic acne develop. Call a dermatologist to prescribe ointments, chemical treatments.
Read here about how I got rid of acne.

Prima dată când am auzit termenul piele „congestionată”, m-am simțit ca un câine surd la vânătoare. Să fim serioși, cum poți întreba ce înseamnă asta, când ești într-o clasă de peste 30 de viitori cosmetologi? Acum nu mă rușinez să o spun, toată viața o să învăț. Imediat după, am aflat cum se formează comedoanele pe pielea noastră, îți oferă un soi de textură denunțată, puncte albe și puncte negre.
Cine nu are numitele puncte negre, mai ales pe nas? Nu există om să nu aibă sau cel puțin să nu fi avut. Dacă există, vreau să-l cunosc…am câteva întrebări.
Impuritățile?
Atât punctele negre cât și albe încep cu eliminarea sebumului (uleiul natural produs de glandele sebacee) expus aerului se oxidează, cele negre. Pentru cei mai puțini norocoși (eu în trecut), se ivesc punctele albe, mai adânci în piele, nu se scot decât cu acul (necesită intervenția unui specialist). Ai observat cum apar, atunci când lipsa igienii tale din diferite motive suferă amânări continue? Cum ar fi lipsa demachierii, exfolierii, hidratării, abuzul de machiaj, alimentație nesănătoasă, excesul de sebum în două cu praf și tot așa.
Atunci, cu acneea cum rămâne?
Porii tăi se înfundă cu exces de sebum și celulele moarte ale pieli (care trebuiesc exfoliate, cel puțin odată la 10 zile). Astfel totul devine hrană pentru bacteriile cauzatoare de acnee, tortura ta își are începuturile, (durere, inestetisme). Pe măsură ce sistemul tău imunitar trimite celulele albe din sânge, să lupte împotriva infecției, se poate forma puroi. Apariția unei pustule poate duce la cicatrici.
Ce putem face pentru a evita și trata neplăcerile?
După cum bine știm de la orele de biologie, corpul nostru conține toxine, care trebuiesc eleminate zilnic. Una dintre căi este transpirația.

Țesăturile precum lycra, nailon sau poliester nu permit pielii tale sa respire, chiar dacă le găsești mult mai accesibile din punct de vedere al prețului. Evită purtarea materialelor care nu se șifonează (unele dintre ele sunt tratate cu amestecuri chimice toxice, care nu fac bine pielii tale). Poartă materiale care permit pielii tale să respire, bumbac, in, cânepă, cașmir, lână sau mătase. Îmbrăcăminte lejeră (care nu înfluențează negativ circulația ta sanguină, linfatică). Spală la temperaturi ridicate tricourile, prosoapele, pijamalele, cearșafurile sau alte materiale care intră frecvent în contact cu pielea ta. Este esențial, deoarece absorb uleiurile, pe ele rămâne impuritățile, celulele moarte, bacteriile, care se acumulează pe piele. În sezonul rece schimbă de cel puțin odată pe săptămână lenjeria de pat, în sezonul cald, chiar de două ori, în mod regulat. Spală fețele de pernă frecvent, cu dezifenctant, străduie-te să dormi mai mult pe spate. Cu regularitate curăță telefonul cu dezinfectant, mai ales dacă îl folosești mai mult fără căști sau ai prostul obicei de a-ți pune mâinile pe față. Evită atingea feței cu degetele, doar după ce ai spălat mâinile cu săpun.

Am citit multe pe internet, am auzit diverse opinii, cele ce țin de alimentație, vitamine, sport sau igienă, le știm cu toții. Mai ales sfaturile cu sulful (depinde de situație, oricum tratamentele cu sufl riscă lăsarea unor cicatrici urâte). Dacă este vorba despre medicamente sau factori emotivi, ar trebuii să luați situația în serios. Rezolvă problemele la timp pentru a nu înrăutăți situația. Mai bine discută cu dermatologul, cere-i părerea, fă un scurt tratament, dacă dă rezultate și nu are efecte colaterale mult mai bine. Procentajul cel mai mare de probleme acneice sunt datorate factorilor emotivi. Poți scăpa de acești monstruleți prin exerciții de echilibru emoțional, îmbunătățirea eu-lui tău, igienă, alimentație, sport decât să alegi imediat opțiunea medicamente. Crezi că e mult mai ușor? Nu, nu este. Nimic bun, frumos și sănătos nu este ușor dar poate deveni, atunci când îl faci un obicei. Dacă reglarea factorilor emotivi, sportul, alimentația sau igiena nu ajută la dispariția acneei, nu căuta alte remedii pe internet. Discută cu persoane de încredere, care au mai trecut prin o astfel de experiență dar ocolește tratamentele lor medicale. Mergi la un specialist.

Care sunt sfaturile tale pentru cei care suferă de acnee? 

P.S: Dacă ai scăpat totul de sub control, se formează forme mai severe, precum acnee nodulară sau chistică. Apelează la un dermatolog, care să-ți prescrie unguente, tratamente chimice. Citește aici despre cum am scăpat de acnee.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Please do not copy this text. If you liked you can refer to this page from my site. Thank you ...