The bogeyman of the mature ones, the wrinkles…

Wrinkles, the sensitive point on the visual level but also on the psychological level. Each wrinkle has a story behind it. When you have the chance to talk to a person with wrinkles, you realize that he has a lot to tell and you have to learn. But when you know a man of above age, much higher than yours, whose face has only a few signs, surely you want to know the great secret. All stories start out beautifully, but not all stories have the same ending.

Once upon a time … who are the negative characters? The second layer of your skin, the dermis, is rich in collagen and elastin fibers. These cells, if not are helped, over time affect the “youth” of your skin. There is NO specific age when it is time to comes the wrinkles. There is the age at which your body gives way, due to negligence, problems over the years. Wrinkles do not have an exact age, a clock or an appointment, they appear when they feel that they can no longer carry on their shoulders what they have led to in their youth. Your emotions play a very important role in the appearance of wrinkles. They bring great harm or benefit to your body. Stress! The biggest danger to your health, your appearance, your life. You expose yourself excessively to ultraviolet rays, repeatedly without protection. This leads to excessive loss of fluids from the body, dehydration. The cause of 90% of the signs of skin aging. You live in a polluted environment, you smoke (it affects the skin’s ability to produce collagen, it reduces blood flow), some of the most toxic substances, they do great damage to your skin, besides wrinkles are poisoning your skin (it becomes opaque, dull, gray).
The excess consume of alcohol, it dehydrates your skin. Lack of sleep, absence of rest, makes tired your body. If you have lost a lot of pounds, your skin loses its elasticity, eventually becoming a creased skin. You have the habit to frown, to use facial mimics often, these lead to wrinkles of expression (forehead, around the eyes, lips).

It seems I’m doing everything right, don’t I understand?
You wash your face with soap, you think you clean it deeply but over time it alters your skin’s pH, it dehydrates the epidermal layer. It destroying your own protective barrier (hydro-lipid barrier (natural oils), good bacteria). Over the years it becomes a fertile ground for wrinkles. You cleanser your face in the wrong way or you don’t do it at all. You do not remove dead cells, excess sebum, dirt. In this way, your skin suffocates, hinders the natural role of the body to regenerate.
The question of millions, how do my wrinkles disappear forever?
Wrinkles are very loyal, once installed on your skin, they will not leave you. They can be diminished visually but not definitively. Find out about anti-wrinkle treatments here.
From which age can I start using anti-wrinkle products?
There is no age at which you should use anti-wrinkle cream, of course, at 16 years of age there is absolutely no need to do so. Use these creams when you notice the first fine lines (expression).
The first to appear on your skin are the expression lines. It always applies the 5 golden rules or at least the first three, cleanser, exfoliates and moisturizes.
Do are cosmetics products my salvation?
There are many cosmetic companies that every year they release new anti-wrinkle products, which promise effects and solutions. They provide your skin with brightness, moisturizing, nourishing, are a good base when you need to do professional makeup.
The truth behind these products?
It really helps you, it helps you prevent future wrinkles, it blurs the current ones (it depends on the depth) but it certainly does not get rid of them, not forever.
Your care ritual should be tailored to the needs of your skin. Use creams with antioxidants, moisturizing day and nourishing at night.

How I may get a happy ending?

This image has an empty alt attribute; its file name is luis-machado-ztovff6vnmo-unsplash.jpg

Are you very careful with skincare, do you lead a healthy lifestyle, has stress become one of the dusty old memories? It is very good, congratulations. However, at a certain age on your face, a few dashes will appear. The goal is for you to delay this process as late as possible and you can do it. Always use sunscreen. Quit smoking, at least reduce the number of cigarettes per day. Make friendship with a richer diet, vitamins, minerals, fiber, protein. When you are switching between seasons, take food supplements. Apply cosmetics, peelings, nourishing masks, moisturizing, nourishing creams to keep your skin soft. Hydrate your skin mercilessly. Your wrinkles cannot be completely treated, but you can prevent them from occurring, keep your skin healthy, apply the 5 golden rules.

How many times do I see an elderly woman, I look at her face trying to figure out, which collection of memories does her face hide? Yes, memories, because the wrinkles are not just effects of collagen loss. They hide memories, emotions experienced in their time. Wrinkles are created by certain habits, expressions that we make every day. Your wrinkles have a history or will have a history.
Never you don’t ask yourself, how will I look when I get old?
P.S. Go through life, in a beautiful way. Be happy, the wrinkles of healthy expressions are some of the most beautiful memories.

Ridurile, punctul sensibil la nivel viziv dar și psihologic. Fiecare rid are o poveste în spatele său. Când ai șansa să vorbești cu o persoană brăzdată de riduri, îți dai seama că are multe de povestit iar tu de învățat. Însă atunci când cunoști un om cu vârsta sus, mult mai sus decât a ta, al cărui chip are decât câteva semne, cu siguranță vrei să afli marele secret. Toate poveștile încep frumos dar nu toate istoriile au același sfârșit. 

A fost odată ca niciodată…cine sunt personajele negative?
Cel de-al doilea strat al pielii tale, derma, este bogată de fibre colagene și elastice. Aceste celulele dacă nu sunt ajutate, în timp influențează ”tinerețea” pielii tale. NU există vârsta anume, la care este timpul să-ți apară riduri. Există vârsta la care corpul tău cedează, din cauza neglijenței, problemelor de-a lungul anilor.
Ridurile nu au o vârstă exactă, un ceas sau o programare, ele apar atunci când simt că nu mai pot duce pe umeri ceea ce au dus în tinerețe. Emoțiile tale, joacă un rol foarte important în apariția ridurilor. Ele aduc mari daune sau beneficii corpului tău.
Stresul! Cel mai mare pericol al sănătății, al aspectului tău, al vieții tale. Te expui în mod excesiv la razele ultraviolete, în mod repetat fără protecție. Aceasta duce la pierderea excesivă de lichide din organism, deshidratare. Cauza a 90% din semnele de îmbătrânire a pielii.
Trăiești într-un mediu poluat, fumezi (afectează capacitatea pielii de a produce colagen, reduce fluxul sanguin), unele dintre cele mai toxice substanțe, fac mare rău pielii tale, pe lângă riduri îți otrăvește pielea (devine opacă, stinsă, gri).
Consumi alcool în exces, acesta îți deshidratează pielea. Lipsa somnului, lipsa odihnei îți obosește organismul. Dacă ai suferit mari pierderi de kilograme, pielea ta pierde din elasticitate, cu timpul formează cute vizibile.
Ai obiceiul să te încrunți, să folosești mimici faciale des, acestea duc la ridurile de expresie (frunte, în jurul ochilor, buzelor).

Sunt produsele cosmetice salvarea mea?
Există multe firme cosmetice, anual scot noi produse antirid ce promit efecte și soluții. Acestea oferă pielii tale luminozitate, hidratare, hrănire, sunt o bună bază când trebuie să-ți faci un machiaj profesional.
Adevărul din spatele acestor produse? Într-adevăr te ajută, te ajută la prevenirea viitoarelor riduri, la estomparea actualelor (depinde de profunzime) dar cu siguranță nu te scapă de ele, nu pentru totdeauna. Ritualul tău de îngrijire trebuie să fie corespunzător necesităților tenului tău. Folosește creme cu antioxidanți, hidratante ziua și nutritive noaptea.
De la ce vârstă pot începe utilizarea produselor antirid?
Nu există o vârstă la care trebuie să folosești o cremă antirid, desigur, la 16 ani nu este absolut nevoie să o faci. Folosește aceste creme când observi primele liniuțe fine (de expresie). Primele care apar pe tenul tău sunt ridurile de expresie. Mereu, aplică cele 5 reguli de aur sau cel puțin primele trei, demachiază, exfoliază și hidratează.

Parcă fac totul cum trebuie, nu înțeleg?
Îți speli tenul cu săpun, crezi că îl cureți în profunzime dar în timp îți alterează ph-ul pielii, deshidratează stratul epidermic. Distrugi propria ta barieră de protecție (barierea hidrolipidică(uleiurile naturale), bacteriile bune). Cu trecerea anilor devine un teren fertil pentru riduri. Te demachiezi într-un mod eronat sau nu o faci deloc. Nu îndepărtezi celulele moarte, excesul de sebum, murdăria, pielea ta se sufocă, îngreunează rolul natural al organismului.
Întrebarea de milioane, cum fac să dispară complet ridurile mele?
Ridurile, sunt foarte loiale, odată instalate pe pielea ta, nu te mai părăsesc. Pot fi diminuate la nivel viziv dar nu definitiv.
Află aici despre tramamentele antirid.

Cum obțin un final fericit?
Ești foarte atentă cu îngrijirea pielii, duci un mod de viață sănătos, stresul a devenit una dintre amintirile vechi, prăfuite? Este foarte bine, felicitări. Totuși, la o anumită vârstă pe chipul tău se vor ivi câteva liniuțe. Scopul este, ca tu să întârzii acest proces, cât mai târziu posibil iar tu o poți face. Folosește protecție solară mereu. Renunță la fumat, cel puțin redu numărul de țigări pe zi. Împrieteneștet-te cu o dietă mai bogată, vitamine, minerale, fibre, proteine. La trecerea dintre sezoane ia suplimente alimentare. Aplică produse cosmetice, peelinguri, măști hrănitoare, creme hidratante, nutritive, care să-ți mențină pielea moale. Hidratează-ți pielea fără milă.
Ridurile tale nu pot fi tratate in totalitate, dar tu le poți preveni apariția, menține aspectul pielii tale sănătos, aplică cele 5 reguli de aur.
De câte ori văd o femeie vârstnică în metrou, mă uit la chipul ei încercând să-mi dau seama, ce colecție de amintiri ascunde fața ei? Da, amintiri, ridurile nu sunt doar efecte ale pierderii de colagen. Sunt memorii, emoții trăite la vremea lor. Ridurile sunt create de anumite obiceiuri, expresii pe care le facem zi de zi. Ridurile tale au o istorie sau vor avea o istorie.

Te-ai intrebat vreodata, cum vei arăta la bătrânețe?

P.S. Treci prin viață frumos. Fii fericită, ridurile expresiilor sănătoase sunt unele dintre cele mai frumoase amintiri.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Please do not copy this text. If you liked you can refer to this page from my site. Thank you ...