What is actually, the JADE stone?

Jade contains a wide variety of precious stones, but the only pure jade forms are Jadeite and Nephrite.
Jade was first used in the manufacture of weapons and instruments, because of its hardness.
It is found in the South Island of New Zealand. And in the history of this island, it has been appreciated for many years, being called “pounamu”, “greenstone” or “the jade from New Zealand”. Pounamu has been transformed into Maori tools, such as chisels, fish hooks, weapons, ornaments, sacred talismans.
The jade found in New Zealand is usually Nephrite. Local jade was considered a stone of power.
In the Maori stories, from the stone age, the Viking invaders conquered villages with ax blades, weapons, made of jade stones.
Mayans with the Aztecs believed that jade can cure body aches. Ancient Mayans used it to eliminate negative energy.
In China, jade is considered to be so precious that they have a saying that says, “gold is valuable, jade is priceless.” Jade has health-enhancing properties, encouraging longevity. The Chinese carve jade in traditional figures such as dragons, symbols of power and prosperity.
While all crystals promote harmony between mind, body, and spirit, the Jade crystal is a superstar in the healing world. Due to its strong connection with the heart chakra, the varying degrees of intensely bright green shades.
In feng shui, jade influences prosperity and health. The Chinese say that jade has healing properties.
Bracelets that are carved from a single piece of jade are designed to protect the wearer from both illness and misfortune.

Stories told about jade bracelet wearers, narrate about the people who are sick or injured in accidents. In each of them, the bracelet broke at a critical moment, then the wearer miraculously recovered or left the accident without serious consequences. It is said that the jade bracelet absorbs the negative energy, protecting the bearer. The stone reflects the life of the wearer, becoming brighter in the good times and losing his brilliance when suffering. Moreover, jade allows its carrier to open his heart, be more peaceful, more loving.
Jade can be distinguished from other similar materials by its hardness and density.
Nephrite emits a musical tone when struck, while Jadeite does not.

The Nephritis is in a greater quantity than the Jadeite. Nephrite deposits are found in New Zealand, Australia, Brazil, China, Canada, Zimbabwe, Russia, Taiwan, Alaska, and Poland. The spinach-green Nephite from the Baikal Lake region of Russia is known as “Russian jade”.

Jadeite is the rarest of the two types of jade. The most valuable is a striking green jade, even emerald. Known as “imperial jade”
The only source of Imperial Jadeite is in Myanmar (Burma).
Jadeite is found in Japan, Canada, Guatemala, Kazakhstan, Russia, Turkey, Cuba and the USA.

Jade-ul cuprinde o largă varietate de pietre prețioase, însă singurele forme pure de jad sunt, JADEITUL si NEFRITUL. Jadul a fost folosit pentru prima dată la fabricarea armelor și instrumentelor din cauza durității sale.

Se găsește în Insula de Sud a Noii Zeelande. Iar in istora acestei insule a fost apreciat timp de mulți ani fiind numit „pounamu”, „piatră verde” sau „jadul din Noua Zeelandă”. Pounamu, a fost transformat în unelte Maori, cum ar fi dalta, cârlige de pește, arme, ornamente, talismane sacre. Jadul găsit în Noua Zeelandă este de obicei Nephrit. Jadul local a fost considerat o piatră a puterii.

În istoriile maoriene, încă din epoca de piatră, invadatorii vikingi au cucerit satele cu lame de topor, arme confecționate cu pietre din jade. Mayașii cu aztecii credeau că jadul poate vindeca durerile corpului. Mayașii antici îl foloseau pentru eliminarea energiei negative.
Civilizațiile antice chineze au sculptat statui din piatră de Jade, au încorporat-o în măști și bijuterii, un stil de antichitate care s-a păstrat până astăzi. Statuile de dragoni de jad au fost folosite pentru a decora mormintele împăraților.  Chinezii au numit jad “yu”, însemnând “piatră cerească”, “bijuterie imperială” sau “bijuterie prețioasă”. În China, jadeitul simbolizează bunătatea, frumusețea și puritatea.Ancient Chinese civilizations have carved Jade stone statues, incorporated it into masks and jewelry, an antique style that has been preserved to this day. Jade dragon statues were used to decorate the tombs of the emperors.
The Chinese called jade “yu”, meaning “heavenly stone,” “imperial jewelry,” or “precious jewelry.” In China, jade symbolizes kindness, beauty, and purity.

În China, jadul este considerat a fi atât de prețios, încât au o zicală care spune: „aurul este valoros, jadul nu are preț”. Jade-ul deține proprietăți de consolidare a sănătății, încurajând longevitatea. Chinezii sculptează jade-ul în figuri tradiționale, cum ar fi dragonii, simboluri ale puterii și prosperității.

În timp ce toate cristalele promovează armonia între minte, corp și spirit, cristalul de Jad este un superstar în lumea vindecării. Datorită conexiunii sale puternice cu chakra inimii, a diverselor grade de nuanțe intens-strălucitoare de verde.

În feng shui, jadul influențează prosperitatea și sănătatea. Chinezii spun că jadul posedă proprietăți vindecătoare. Brățările care sunt sculptate dintr-o singură bucată de jad sunt gândite pentru a proteja purtătorul, atât de boală cât și de ghinion.
Poveștile spuse despre purtătorii de brățară de jad, povestesc despre oameni bolnavi sau implicați în accidente. În fiecare dintre acestea, brățara s-a rupt la un moment critic, apoi purtătorul s-a recuperat miraculos sau a ieșit din accident fără urmări grave. Se spune că brățara de jad absoarbe energia negativă, protejând purtătorul. Piatra reflectă viața purtătorului, devenind mai strălucitoare în perioadele bune și pierzându-și strălucirea la suferință. Mai mult, jadul permite purtătorului său să-și deschidă inima, să fie mai pașnic, mai iubitor.

Jadul se poate distinge de alte materiale similare prin duritatea și densitatea sa. Nephrite emite un ton muzical atunci când este lovit, în timp ce Jadeitul nu.
Singura sursă de Jadeit Imperial este în Myanmar (Birmania). Jadeitul se găsește în Japonia, Canada, Guatemala, Kazahstan, Rusia, Turcia, Cuba și SUA.

Nephritul este într-o cantitate mai mare decât Jadeitul. Depozite de Nephrite se găsesc în Noua Zeelandă, Australia, Brazilia, China, Canada, Zimbabwe, Rusia, Taiwan, Alaska și Polonia. Nefritul verde-spanac din regiunea Lacului Baikal din Rusia este cunoscut sub numele de “jad rusesc”.  Jadeitul este cel mai rar dintre cele două tipuri de jad. Cel mai valoros este un jadeit verde izbitor, chiar smarald. Cunoscut sub numele de „jad imperial”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Please do not copy this text. If you liked you can refer to this page from my site. Thank you ...