Which’s the secret to keeping the youth of your legs.

Do you want to have healthy, beautiful looking feet? Wear shorts, skirts, dresses or swimsuit, without inhibitions?
Take the initiative now, discover the secrets hidden behind the young, toned legs …

Care of your feet should start from the early teens.
Defects, problems of your feet on the aesthetic level, can be avoided with proper care, every day!
Strictly follow the following steps:

 • Take care of proper hygiene (wash your feet daily, even several times a day, cut your nails in time). The well-groomed pedicure is the pillar of beautiful feet.
 • Uses moisturizing creams, gel with active substances, such as peppermint, cucumber, aloes, chamomile …
 • Massage, either short or long (depending on the time you have).
  For example: while watching TV.
 • Exercise daily, go for a walk in the evening/morning.
  One of the most important rules for health, the tone of the feet.
 • Take Scottish showers, find out what they are here. This shower removes the fatigue of your feet, (uses fresh-effect shower gel).
 • Choose the right shoes (find out here “How do I choose the right shoes for healthy feet?”).

Are you one of the women who can not boast of a perfect shape of the feet, but take care of them daily? You’re doing great!
Thus, you beautify your feet, increase your confidence, seductive power. Avoid emphasizing flaws that, with age, can become annoying. Beware of painful deformities, skin drying or nail disease, loss of healthy color.
Take care of your feet regularly, not only after the age of 40 or when varicose veins, pains, other problems occur.
The skin on the thighs and the skin behind the knees, where the circulation is slower, especially the lymphatic one. It needs a lot more attention.
To help your circulation, use brushes, special bath gloves. Perform a massage (follow the venous circulation).
After the bath, always apply milk/butter to the body, nourish, moisturize the area.
In the evening, go to the gym. You do not have time? Make some exercise in bed, such as pendulum movements, imaginary bicycle, ankle rotation, followed by shaking.
Exercises decongest your muscles, speed up your circulation, make your legs younger. Sport is pure energy for muscles.

SOLUTIONS AND TREATMENTS:
Eliminate dead cells regularly. Use a special foot/heel cream, remember massage.
Do you have bumps or ingrown toenail? Contact a specialist.
Do not overdo it with the nail polish, always, first apply a base from pharmacies, rich in vitamins, then put the nail polish.
Walkthrough barefoot în the water, for 5 minutes daily. In the river, sea, pool, bath or shower. Do it as an exercise. It will relax your feet.
Avoid overweight on your feet (too high heels, obesity). Use quality cosmetic products, drink plenty of water, make exercises, massage.
Don’t be afraid or pity, use your feet, climb the stairs, go shopping, take a walk or give up the car if the destination is nearby.
Start today, do a ritual of it (especially in summer).
Thus, when you reach old age, climbing the mountain will not be so difficult, nor a daily ride a burden.

How much attention do you pay to your feet? What is your secret?

Vrei să ai picioarele sănătoase, cu aspect frumos? Să porți pantaloni scurți, fuste scurte, rochii sau costumul de baie, fără inhibiții?
Ia acum inițiativa, descoperă secretele ascunse în spatele picioarelor tinere, tonifiate…
Căldura verii are o influență negativă asupra picioarelor tale, care au parte de dureri.
Îngrijirea picioarelor tare trebuie să o începi încă din adolescență.
Defectele, problemele picioarelor tale la nivel estetic, pot fi evitate cu o îngrijire adecvată, în fiecare zi!
Respectă cu strictețe pașii următori:

 • Ai grijă la o igienă corectă (spală-ți picioarele zilnic, chiar de mai multe ori pe zi, taie unghiile la timp). Pedichiura îngrijită este stâlpul picioarelor frumoase.
 • Utilizează creme hidratante, gel cu substanțe active, precum menta, castravetele, aloia, mușețelul …
 • Fă masaj, fie scurt sau lung (depinde de timpul pe care îl ai).
  De exemplu: în timp ce te uiți la televizor.
 • Fă zilnic exerciții, ieși la o plimbare seara / dimineața.
  Una dintre cele mai importante reguli pentru sănătate, tonusul picioarelor.
 • Fă dușuri scoțiene, află aici ce sunt. Acest duș, alungă oboseala picioarelor tale, (folosește gel de duș cu efect proaspăt).
 • Alege pantofii potriviți ( află aici „Cum aleg pantofii potriviți pentru picioare sănătoase?”).

Ești una dintre femeile care nu se poate lăuda cu o formă perfectă a picioarelor, totuși ai grijă de ele zilnic? Faci foarte bine!
Astfel, îți înfrumusețezi picioarele, crești încrederea în tine, puterea seducătoare. Eviți accentuarea defectelor care, odată cu vârsta, pot deveni supărătoare. Ferește-te de apariția deformațiilor dureroase, descuamarea pielii, uscarea sau boala unghiilor, pierderea culorii sănătoase sau strălucirea.
Îngrijește-ți picioarele în mod regulat, nu numai după vârsta de 40 de ani sau când apar varicele, durerile, alte probleme.
 Pielea de pe coapse și cea din spatele genunchilor, unde circulația este mai lentă, în special cea limfatică. Are nevoie de mult mai multă atenție.
Pentru a-ți ajuta circulație, insistă cu perii, măuși speciale de baie. Efectuează un masaj (de la degete în sus, urmează circulația venoasă).
După baie, întotdeauna aplică un lapte /unt pentru corp, hrănește, hidratează zona.
Seara, apelează la gimnastică. Nu ai timp? Fă exerciții în pat, cum ar fi mișcări pendulare, bicicleta imaginară, rotirea gleznei, urmată de scuturare.
Exercițiile decongestionează mușchii, accelerează circulația, îți fac icioarele mai tinere. Sportul este pură energie pentru mușchi.

SOLUȚII și TRATAMENTE:
Elimină celulele moarte în mod regulat. Folosește o cremă specială pentru picioare / călcâi, adu-ți aminte de masaj.
Ai bătături sau unghii în carne? Contactează un specialist. Nu exagera cu oja, aplică ca bază mai degrabă unul din farmacii, bogat în vitamine, apoi dă unghia cu ojă.
Plimbă-te prin apă timp de 5 minute, zilnic. La râu, mare, piscină, cadă sau duș. Fă-o ca pe un exercițiu. Va relaxa picioarele tale.
Evită excesul de greutate pe picioarele tale (tocuri prea înalte, obezitate). Folosește produse de calitate, bea multă apă, fă exerciții, masează. Nu-ți fie frică sau milă, folosește picioarele tale, urcă scările, mergi la shoping, fă plimbări sau renunță la. mașină dacă destinația este în apropiere.
Începe astăzi, fă un ritual din asta (în special pe timpul verii).
Astfel, când vei ajunge la o vârstă înaintată, urcarea pe munte nu va mai atât de dificilă, nici plimbări zilnice o povară.

Tu, câtă atenție acorzi picioarelor tale? Care este secretul tău?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Please do not copy this text. If you liked you can refer to this page from my site. Thank you ...